Waardigheid vanuit patiënt en zorgverlener perspectief

In de HOPEVOL studie zijn de behoeften en wensen van mensen in de palliatieve fase en hun naasten in beeld gebracht. Daarbij is ook specifiek aandacht besteed aan waardigheid, zowel voor patiënten als voor zorgverleners. Deze posters zijn gepresenteerd op het internationale congres van het EAPC (European Association Palliative Care) in Rotterdam, juni 2023.

 poster EAPC dignity_zorgverleners.pdf

 poster EAPC dignity_patientperspective.pdf