uber-login

 

Lidmaatschap

Doelstellingen

Het lidmaatschap van de AHzN staat open voor organisaties die beroepsmatig betrokken zijn bij het aanbieden van hospicezorg. Hierbij valt te denken aan hospices, palliatieve units in verpleeghuizen en gespecialiseerde thuiszorgteams (in BTH’s).

De AHzN wil met haar leden gezamenlijk optrekken om haar doelstellingen optimaal te realiseren.
We richten ons onder andere op:

de kwaliteit van de hospicezorg: ontwikkeling, toetsing en borging van de kwaliteit onder meer door de ontwikkeling en het gebruik van PREZO hospicezorg

de continuïteit van gesprek met elkaar over de kwaliteit van de hospicezorg en met elkaar op zoek blijven naar mogelijke verbeteringen

  • het gezamenlijk optrekken in landelijke thema’s met andere gremia in de palliatieve zorg
  • de financiering van de hospicezorg door contacten met VWS, NZA, ZN etc.
  • het elkaar informeren en ondersteunen ten aanzien van regelgeving en financiering
  • onderzoek naar (wetenschappelijke) onderbouwing van de identiteit van hospicezorg
  • het instaan voor de ontwikkeling van de beroepsmatige tak van de hospicezorg met in achtneming van de vanzelfsprekende samenwerking met vrijwilligers;

De leden van de AHzN komen 6 keer per jaar bij elkaar. Leden worden tussentijds geïnformeerd over belangrijke – zorginhoudelijke, politieke en financiële – ontwikkelingen.

Voorwaarden

Het lidmaatschap van de AHzN staat open voor alle organisaties die hospicezorg verlenen aan mensen in de laatste fase van hun leven: zelfstandige hospices, hospices die zijn aangesloten bij een grotere organisatie, palliatieve units en aan specialistische thuiszorgteams in BTH’s.

Van de leden wordt verwacht dat zij binnen een periode van 3 jaar na aanmelding in bezit zijn van het PREZO hospicezorg.

Soorten

De AHzN kent twee soorten leden: leden en keurmerk-leden

Leden zijn nog niet in het bezit van een geldig keurmerk palliatieve zorg (tot en met 2015) of keurmerk hospicezorg (vanaf januari 2016). Zij hebben de intentie om binnen een periode van 3 jaar het keurmerk te behalen.

Keurmerk-leden zijn in het bezit van een geldig keurmerk.

Kosten

Het lidmaatschap van de Associatie Hospicezorg Nederland loopt van 1 januari tot en met 31 december. Voor organisaties die in de loop van het jaar lid worden gaat het lidmaatschap in op de datum van bevestiging van de aanmelding. Deze nieuwe leden betalen contributie over de resterende volledige kwartalen van het jaar waarin zij lid worden. Dit betekent dat contributie wordt betaald met ingang van het eerstvolgende kwartaal na datum bevestiging aanmelding.

De bijdrage voor 2020 is vastgesteld op €2.000,-. Het contributiebedrag wordt elk jaar in de ledenvergadering vastgesteld. In het eerste kwartaal van het betreffende kalenderjaar ontvangen de leden daarvoor een nota van de penningmeester.

Meer weten?

Stuur ons uw gegevens. Dan nemen wij contact met u op.

 

 

prezo | hospicezorg

Pin It on Pinterest

Share This