Nieuws

Publicatie richtlijn Zorg in de stervensfase

De richtlijn ‘Zorg in de stervensfase’ is gepubliceerd op Pallialine. Deze richtlijn is gericht op volwassenen (18 jaar en ouder) in de stervensfase, ongeacht de setting waarin zij verblijven. De stervensfase gaat in op het moment dat het overlijden zich onafwendbaar aandient en omvat de laatste dagen (tot zeven dagen) van het leven. De aanbevelingen zijn gericht op wat haalbaar is om te doen in de laatste levensdagen.

Lees meer

Geef hospicezorg een goede plek in de verkiezingsprogramma’s en de formatie van het nieuwe kabinet

De Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) en Vrijwilligers Palliatieve Zorg Nederland (VPTZ Nederland) hebben een brief gestuurd naar de politieke partijen om palliatieve terminale zorg en hospicezorg een goede plek te geven in het verkiezingsprogramma en de toekomstige formatie van het nieuwe kabinet. In het vorige regeerakkoord stond de ambitie om de palliatieve zorg, inclusief hospices, te versterken. We zijn blij met deze ambitie en met de stappen die zijn gezet, maar we zijn er nog lang niet.

Lees meer

Waardigheid vanuit patiënt en zorgverlener perspectief

In de HOPEVOL studie zijn de behoeften en wensen van mensen in de palliatieve fase en hun naasten in beeld gebracht. Daarbij is ook specifiek aandacht besteed aan waardigheid, zowel voor patiënten als voor zorgverleners. De resultaten zijn gepresenteerd op het internationale congres van het EAPC (European Association Palliative Care) in Rotterdam, juni 2023.

Lees meer

Leren van patient ervaring, het SYMPAL+ project

Bij de pilotstudie SYMPAL+ is gekeken of het mogelijk is om gegevens en symptoomlast van patienten, die verblijven in een hospice, te verzamelen en terug te geven zonder extra registratielast. Daarna is bepaald welke data het meest relevant waren om te verzamelen en terug te geven. Vervolgens is gekeken hoe de gegevens het beste gedeeld kunnen worden met de deelnemende zorgverleners en managers. Doel is om van de gegevens te kunnen leren en te komen tot betere zorg voor patiënten in hospices. Op het internationale congres van het EAPC (European Association Palliative Care) in Rotterdam, juni 2023, zijn de resultaten gepresenteerd.

Lees meer

Bestuur

Angela Kallewaard
voorzitter

Miek van den Boogaard
penningmeester

Ingrid Heidema
bestuurslid

Simone Koops-Ouwerkerk
bestuurslid

Baukje Lijcklama à Nijeholt
bestuurslid

Contact

Bestuurssecretaris AHzN
secretariaat@ahzn.nl
06-53615611

Adres

Associatie Hospicezorg Nederland
Molendries 12
5131 ZM Alphen (NB)

Twitter

@hospicezorg

LinkedIn

linkedin.com/company/ahzn/

 

Associatie Hospicezorg Nederland

De Associatie Hospicezorg Nederland maakt zich sterk voor hoogwaardige hospicezorg met een nadruk op kwaliteit, kennisopbouw en kennisverspreiding. Lees meer

Definitie hospicezorg

De AHzN ziet hospicezorg als multidimensionele zorg aan mensen in de palliatief terminale fase en hun naasten door een multidisciplinair team van formele en informele zorgverleners met als doel optimale kwaliteit van leven, rouw en sterven bereikbaar te maken. Lees meer

Samenwerken

De AHzN wil daarbij aansluiten bij nationale en internationale ontwikkelingen in de palliatieve zorg. Lees meer

PREZO-keurmerk

Vanaf 2014 hebben de AHzN en Perspekt samen gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw kwaliteitskeurmerk voor de hospicezorg: PREZO Hospicezorg. Lees meer

Doe mee met de ‘Vraag van de week’

Als u meedoet ontvangt u wekelijks een e-mail met een link naar de Vraag van de week hospicezorg.

In de Vraag van de Week is ruimte voor grote en kleine vraagstukken en dilemma’s van alle dag. Met de antwoorden bouwen we aan een hospice-kennisbank.

Contact opnemen?

Wilt u meer over ons weten of wilt u reageren?

Stuur ons een bericht, dan nemen wij contact met u op.

Pin It on Pinterest

Share This