Nieuws

Doe mee aan de peiling palliatieve zorg

Werk je in de zorg of in het sociaal domein met mensen in depalliatieve levensfase? Dan nodigen we je uit om mee te doen aan een korte tweejaarlijkse peiling om inzicht te krijgen in je ervaringen, kennis en opvattingen over twee belangrijke thema’s binnen de palliatieve zorg: markering en proactieve zorgplanning. Daarmee bedoelen we het herkennen van patiënten in de palliatieve fase en het voeren van gesprekken met patiënten en naasten over hun waarden, wensen, behoeften en behandelgrenzen.

Het doel van de peiling is om te ontdekken wat jou kan helpen bij markering en proactieve zorgplanning en wat er beter kan rondom deze thema’s. Het invullen van de vragenlijst duurt 5 tot 10 minuten en is mogelijk tot en met 31 maart 2024.

Lees meer

Handreiking financiering palliatieve zorg 2024

De nieuwe versie van de Handreiking financiering palliatieve zorg is op Palliaweb gepubliceerd. 

De Handreiking financiering palliatieve zorg geeft een overzicht van de mogelijkheden van financiering. Het doel van de Handreiking is de zorgverleners thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis en tal van samenwerkingsverbanden zo goed mogelijk te ondersteunen als het gaat om de financiering van palliatieve zorg.

Lees meer

Publicatie richtlijn Zorg in de stervensfase

De richtlijn ‘Zorg in de stervensfase’ is gepubliceerd op Pallialine. Deze richtlijn is gericht op volwassenen (18 jaar en ouder) in de stervensfase, ongeacht de setting waarin zij verblijven. De stervensfase gaat in op het moment dat het overlijden zich onafwendbaar aandient en omvat de laatste dagen (tot zeven dagen) van het leven. De aanbevelingen zijn gericht op wat haalbaar is om te doen in de laatste levensdagen.

Lees meer

Geef hospicezorg een goede plek in de verkiezingsprogramma’s en de formatie van het nieuwe kabinet

De Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) en Vrijwilligers Palliatieve Zorg Nederland (VPTZ Nederland) hebben een brief gestuurd naar de politieke partijen om palliatieve terminale zorg en hospicezorg een goede plek te geven in het verkiezingsprogramma en de toekomstige formatie van het nieuwe kabinet. In het vorige regeerakkoord stond de ambitie om de palliatieve zorg, inclusief hospices, te versterken. We zijn blij met deze ambitie en met de stappen die zijn gezet, maar we zijn er nog lang niet.

Lees meer

Bestuur

Angela Kallewaard
voorzitter

Miek van den Boogaard
penningmeester

Ingrid Heidema
bestuurslid

Simone Koops-Ouwerkerk
bestuurslid

Baukje Lycklama à Nijeholt
bestuurslid

Contact

Bestuurssecretaris AHzN
secretariaat@ahzn.nl
06-53615611

Adres

Associatie Hospicezorg Nederland
Molendries 12
5131 ZM Alphen (NB)

Twitter

@hospicezorg

LinkedIn

linkedin.com/company/ahzn/

 

Associatie Hospicezorg Nederland

De Associatie Hospicezorg Nederland maakt zich sterk voor hoogwaardige hospicezorg met een nadruk op kwaliteit, kennisopbouw en kennisverspreiding. Lees meer

Definitie hospicezorg

De AHzN ziet hospicezorg als multidimensionele zorg aan mensen in de palliatief terminale fase en hun naasten door een multidisciplinair team van formele en informele zorgverleners met als doel optimale kwaliteit van leven, rouw en sterven bereikbaar te maken. Lees meer

Samenwerken

De AHzN wil daarbij aansluiten bij nationale en internationale ontwikkelingen in de palliatieve zorg. Lees meer

PREZO-keurmerk

Vanaf 2014 hebben de AHzN en Perspekt samen gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw kwaliteitskeurmerk voor de hospicezorg: PREZO Hospicezorg. Lees meer

Doe mee met de ‘Vraag van de week’

Als u meedoet ontvangt u wekelijks een e-mail met een link naar de Vraag van de week hospicezorg.

In de Vraag van de Week is ruimte voor grote en kleine vraagstukken en dilemma’s van alle dag. Met de antwoorden bouwen we aan een hospice-kennisbank.

Contact opnemen?

Wilt u meer over ons weten of wilt u reageren?

Stuur ons een bericht, dan nemen wij contact met u op.

Pin It on Pinterest

Share This