PREZO keurmerk

PREZO Hospicezorg

Vanaf 2014 hebben de AHzN en Perspekt1 samen gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw kwaliteitskeurmerk voor de hospicezorg: PREZO Hospicezorg. PREZO Hospicezorg is onder meer gebaseerd op de Zorgmodule 1.0, de richtlijnen palliatieve zorg en PREZO VV&T. In het kwaliteitssysteem staan ook prestaties die voortkomen uit wet- en regelgeving.

Dit PREZO keurmerk vervangt vanaf 2016 het voormalig keurmerk palliatieve zorg en kan behaald worden door organisaties die lid zijn van de AHzN. PREZO hospicezorg is specifiek ontwikkeld voor de zorg voor mensen in de laatste drie maanden van hun leven en de (na)zorg voor naasten.

In vergelijking met het eerdere keurmerk richt PREZO Hospicezorg zich meer op ‘het resultaat’ (daadwerkelijk profijt/uitkomsten) voor de patiënt en zijn naasten en minder op het beschrijven van procedures, hoewel die belangrijk blijven.

De audit

Onafhankelijke auditoren van Stichting Perspekt voeren de audit uit. Het auditteam dat de hospice-organisatie bezoekt, toetst hoe de organisatie in de praktijk te werk gaat en voert gesprekken met beroepskrachten, vrijwilligers, patiënten en naasten.

Ook controleert het team patiëntendossiers op het doorlopen van de cyclus en passende afstemming met de patiënt. De organisatie die voldoet aan de gestelde voorwaarden krijgt het keurmerk PREZO Hospicezorg. Het keurmerk is drie jaar geldig, waarbij in alle gevallen tussentijds een extra audit plaatsvindt.

PREZO Hospicezorg bestaat uit achttien prestaties, onderverdeeld naar domeinen, pijlers en voorwaarden.

Meer weten?

Stuur ons uw gegevens. Dan nemen wij contact met u op.

1 Perspekt heeft als doel kwaliteitssystemen en keurmerkschema’s te ontwikkelen en audits uit te voeren om organisaties en zorgprofessionals te toetsen en te certificeren. Perspekt heeft onder meer het kwaliteitssysteem PREZO gemaakt: Prestaties en Zorg.