uber-login

 

PREZO keurmerk

PREZO Hospicezorg

Sinds september 2021 hebben AHzN en stichting Perspekt het vernieuwde keurmerk PREZO Hospicezorg gelanceerd. In het vernieuwde keurmerk is het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland nu volledig geborgd en het sluit daarmee nog beter aan op de belevingswereld van zorgverleners, patiënten en naasten.

Het keurmerk gaat uit van waarden en dilemma’s. De PREZO-prestaties, domeinen, pijlers en voorwaarden hebben in het kwaliteitsmodel plaatsgemaakt voor zes waarden: uniek, comfortabel, gastvrij, deskundig, veilig en betrouwbaar. Deze waarden vormen het vertrekpunt voor patiëntgerichte zorg. Tijdens een audit worden alle waarden doorgenomen om tot een goed beeld van de kwaliteit van zorgverlening en welzijn voor de patiënt te komen.

De audit

Onafhankelijke auditoren van Stichting Perspekt voeren de audit uit. Het auditteam dat de hospice-organisatie bezoekt, kijkt op een waarderende en resultaatgerichte manier naar wat goed gaat en waar het beter kan. Hierbij wordt steeds het resultaat van het handelen van de organisatie gespiegeld aan het resultaat voor de cliënt. De auditoren voeren gesprekken met diverse betrokkenen, zoals patiënten, naasten, zorgverleners, vrijwilligers en bestuurders. Dit doen zij één-op-één of in groepsverband. Het auditteam vormt zich zo een beeld van buiten naar binnen en houdt de organisatie een spiegel van reflectie en ontwikkeling voor.

In het audittraject wordt onderscheid gemaakt tussen de wijze waarop er waarderend wordt beschouwd (het beschouwingskader) en de wijze waarop deze beschouwing wordt gewogen (het wegingskader). Als de organisatie aan alle waarden van het wegingskader voldoet, komt deze in aanmerking voor het keurmerk PREZO Hospicezorg. Het keurmerk is drie jaar geldig; na anderhalf jaar vindt een tussentijdse audit plaats.

Meer weten?

Stuur ons uw gegevens. Dan nemen wij contact met u op. 

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

 

prezo | hospicezorg

1 Perspekt heeft als doel kwaliteitssystemen en keurmerkschema’s te ontwikkelen en audits uit te voeren om organisaties en zorgprofessionals te toetsen en te certificeren. Perspekt heeft onder meer het kwaliteitssysteem PREZO gemaakt: Prestaties en Zorg.

Pin It on Pinterest

Share This