Privacy en copyright

Privacyverklaring AHzN

De AHzN vindt de bescherming van persoonsgegevens van groot belang. We verwerken gegevens van leden en afgevaardigden van leden, maar ook van bezoekers van de website die een vraag stellen. We verwerken deze gegevens met zorg. Met deze privacyverklaring willen we u informeren hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van leden, afgevaardigden van leden en bezoekers van onze website.

Wie is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens?

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en de bescherming daarvan. Er zijn verwerkersovereenkomsten met de partijen die de gegevens daadwerkelijk in systemen en de administratie verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerkt de AHzN?

We verwerken persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Het zij door lid te worden van de AHzN en een lidmaatschapsformulier invult, hetzij omdat u een vraag stelt via het contactformulier van de website. Hiermee kunnen wij uw vraag beantwoorden en onze taak als associatie voor de leden goed uitvoeren. We verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Indien uw hospice lid wil worden, vragen wij uw hospice om de volgende informatie te verstrekken:

  • Bedrijfsnaam Hospice
  • Adresgegevens Hospice
  • Mailadres Hospice
  • Telefoonnummer Hospice
  • Bankgegevens Hospice
  • Naam afgevaardigde lid
  • Geslacht afgevaardigde lid
  • Mailadres afgevaardigde lid
  • Telefoonnummer afgevaardigde lid

Indien u onze website bezoekt omdat u een vraag heeft, kunt u deze stellen via een contactformulier of via een op de website aangegeven mailadres. Zie de contactgegevens aan het eind van deze verklaring. Op het contactformulier zijn naam en emailadres verplichte velden en verstrekt u derhalve deze persoonsgegevens aan ons. En eventuele aanvullende informatie die u zelf nog extra verstrekt. 

Indien u zich aanmeldt voor ‘De vraag van de week’ vragen wij een aantal aanvullende persoonsgegevens. 

Waarom heeft de AHzN mijn persoonsgegevens nodig?

Bezoekt u de website van de AHzN en heeft u een vraag?
De AHzN heeft uw gegevens nodig om te kunnen reageren op vragen en om per mail of telefonisch contact met u op te nemen.

Bent u afgevaardigde van een lid of overweegt u lid te worden?

Voor de verwerking van de gegevens van leden is de grondslag:
De opdracht die is verstrekt aan het bestuur om de doelen van de vereniging te bereiken.
Het uitvoering geven aan de doelstelling zoals verwoord in de statuten.

Indien u zich aanmeldt voor ‘De vraag van de week’ vragen wij een aantal aanvullende persoonsgegevens ten behoeve van geanonimiseerd onderzoek.

Hoe lang bewaart de AHzN mijn gegevens?

Niet langer dan nodig is! In feite alleen zo lang dit strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 2 maanden bewaard indien uw vraag is afgewikkeld.

Indien u zich aanmeldt voor ‘De vraag van de week’ vragen wij een aantal aanvullende persoonsgegevens . Deze gegevens bewaren wij zolang u blijft deelnemen aan dit initiatief van het Leerwerkplatform Hospicezorg.Deelt de AHzN mijn gegevens met derden?
De AHzN verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst (ook lidmaatschap) met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruikt de AHzN cookies om websitebezoek te volgen?

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maken wij op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Belangrijk om te weten: Het gebruik van onze cookies is veilig. Met behulp van de cookies worden bijvoorbeeld geen persoonsgegevens opgeslagen en het gebruik ervan leidt dus nooit tot e-mail of telemarketing acties. U kunt ervoor kiezen cookies uit te schakelen. Dat doet u via de instelingen van uw browser.

Gebruikt de AHzN Google Analytics?

De AHzN maakt gebruik van tracking cookies voor het gebruik van Google Analytics. De bewaartermijn van de verzamelde gegevens is 26 maanden. Wij hebben daarvoor een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Wij delen in geen geval gegevens met Google. De gegevens worden anoniem verwerkt. Wij gebruiken de verzamelde gegevens niet voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of het Google Display Network.

Hoe beveiligt de AHzN mijn gegevens?

De AHzN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij heb gebruik van onze formulieren wordt alle informatie via een SSL-verbinding versleuteld verzonden.

Voor ‘De vraag van de week’ maken wij gebruik van (de servers van) Mailchimp en Survey Monkey.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de AHzN verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website: Contactformulier AHzN.

Mag ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan de AHzN via het Contactformulier AHzN op de website.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoekt de AHzN de aanvrager het verzoek per mail te doen en daarbij een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs toe te voegen. De aanvrager maakt in deze kopie zijn/haar pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer/ID kaart nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. De AHzN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren en brengen daar geen kosten voor in rekening.

Er zijn voorbeelden beschikbaar om van brieven om een verzoek in te dienen bij de AHzN, zie de website van de AP: voorbeeldbrieven AP aanvraag inzien of wijzigen.

Hoe kan ik de AHzN bereiken?

Postadres  Valeriusplein 6, 1075 BG Amsterdam
KvK nummer  34167687
Website ahzn.nl
E-mail contact@ahzn.nl
Contactformulier ahzn.nl/contact

Copyright

© Copyright AHzN. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (ahzn.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij AHzN.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door AHzN of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “©Copyright AHzN”.

AHzN voert het inhoudelijk beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. AHzN stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.