Handreiking financiering palliatieve zorg 2024

De nieuwe versie van de Handreiking financiering palliatieve zorg is op Palliaweb gepubliceerd. 

De Handreiking financiering palliatieve zorg geeft een overzicht van de mogelijkheden van financiering. Het doel van de Handreiking is de zorgverleners thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis en tal van samenwerkingsverbanden zo goed mogelijk te ondersteunen als het gaat om de financiering van palliatieve zorg. Hiermee dragen we bij aan de ambitie van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II): palliatieve zorg voor iedereen overal en altijd beschikbaar. Want passende financiering is een belangrijk onderdeel voor het verwezenlijken van deze ambitie. De eerste versie van de Handreiking is in 2018 gepubliceerd, en wordt jaarlijks geüpdatet.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar het nieuwsbericht op Palliaweb. Ook nodigen u van harte uit om de handreiking binnen uw netwerk te verspreiden.

Heeft u vragen over deze handreiking? Stuur dan een email naar nppzii@pznl.nl, ter attentie van Team Passende financiering palliatieve zorg.