Pilot droge mond: interview met Everlien de Graaf

Onderzoek naar het verminderen van een droge mond problemen bij hospice patiënten Droge mond problemen, een veelvoorkomend probleem Het is een groot probleem voor cliënten in hun laatste levensfase. Maar liefst 77 % van de cliënten ervaren bij opname in een hospice...

Twee proefschriften over palliatieve zorg

De volgende twee proefschriften zijn hieronder beschikbaar om te downloaden: ‘Exploring hospice care in the Netherlands’ van Everlien de Graaf ‘When you have the most to lose, Anxiety in patients with cancer in the palliative phase: a systematic approach’...

Meten van angst: een geïntegreerde praktijk benadering

Afgelopen vrijdag was het 22e Nederlands Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO)-congres. Tijdens dit congres worden onder andere psychologen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, (para)medici, verpleegkundigen, onderzoekers en beleidsmakers op de hoogte...

Ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase thuis

In verschillende delen van het land wordt vanuit hospices ook ondersteuning gegeven aan mensen in de laatste levensfase thuis. De specialistische functie van het hospice is daarmee ondersteunend aan de reguliere eerste lijnszorg met het doel ‘sterven op de locatie van...

Pin It on Pinterest