Onderzoek

Congressen

Waardigheid vanuit patiënt en zorgverlener perspectief

In de HOPEVOL studie zijn de behoeften en wensen van mensen in de palliatieve fase en hun naasten in beeld gebracht. Daarbij is ook specifiek aandacht besteed aan waardigheid, zowel voor patiënten als voor zorgverleners. De resultaten zijn gepresenteerd op het internationale congres van het EAPC (European Association Palliative Care) in Rotterdam, juni 2023.

Lees meer
Congressen

Leren van patient ervaring, het SYMPAL+ project

Bij de pilotstudie SYMPAL+ is gekeken of het mogelijk is om gegevens en symptoomlast van patienten, die verblijven in een hospice, te verzamelen en terug te geven zonder extra registratielast. Daarna is bepaald welke data het meest relevant waren om te verzamelen en terug te geven. Vervolgens is gekeken hoe de gegevens het beste gedeeld kunnen worden met de deelnemende zorgverleners en managers. Doel is om van de gegevens te kunnen leren en te komen tot betere zorg voor patiënten in hospices. Op het internationale congres van het EAPC (European Association Palliative Care) in Rotterdam, juni 2023, zijn de resultaten gepresenteerd.

Lees meer
Actualiteit

Sympal+: naar betere zorg voor patiënten in hospices

Kunnen we gegevens die standaard worden vastgelegd binnen hospices bij elkaar brengen? En hoe kunnen we daarvan leren om de zorg voor de patiënt te verbeteren? Zes hospices van de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) gingen dit vraagstuk aan binnen het project Sympal+.

Lees meer
Onderzoek

Pilot droge mond: interview met Everlien de Graaf

Het is een groot probleem voor cliënten in hun laatste levensfase. Maar liefst 77 % van de cliënten ervaren bij opname in een hospice van de Associatie Hospicezorg Nederland een droge mond. Waarbij 65 % een matige tot hoge intensiteit van deze klacht ervaren.

Lees meer