Leren van patient ervaring, het SYMPAL+ project

Bij de pilotstudie SYMPAL+ is gekeken of het mogelijk is om gegevens en symptoomlast van patienten, die verblijven in een hospice, te verzamelen en terug te geven zonder extra registratielast. Daarna is bepaald welke data het meest relevant waren om te verzamelen en...

Pilot droge mond: interview met Everlien de Graaf

Onderzoek naar het verminderen van een droge mond problemen bij hospice patiënten Droge mond problemen, een veelvoorkomend probleem Het is een groot probleem voor cliënten in hun laatste levensfase. Maar liefst 77 % van de cliënten ervaren bij opname in een hospice...

Twee proefschriften over palliatieve zorg

De volgende twee proefschriften zijn hieronder beschikbaar om te downloaden: ‘Exploring hospice care in the Netherlands’ van Everlien de Graaf ‘When you have the most to lose, Anxiety in patients with cancer in the palliative phase: a systematic approach’...

Meten van angst: een geïntegreerde praktijk benadering

Afgelopen vrijdag was het 22e Nederlands Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO)-congres. Tijdens dit congres worden onder andere psychologen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, (para)medici, verpleegkundigen, onderzoekers en beleidsmakers op de hoogte...

Pin It on Pinterest