Bij de pilotstudie SYMPAL+ is gekeken of het mogelijk is om gegevens en symptoomlast van patienten, die verblijven in een hospice, te verzamelen en terug te geven zonder extra registratielast. Daarna is bepaald welke data het meest relevant waren om te verzamelen en terug te geven. Vervolgens is gekeken hoe de gegevens het beste gedeeld kunnen worden met de deelnemende zorgverleners en managers. Doel is om van de gegevens te kunnen leren en te komen tot betere zorg voor patiënten in hospices.

Op het internationale congres van het EAPC (European Association Palliative Care) in Rotterdam, juni 2023, is deze poster gepresenteerd.

poster EAPC SYMPAL+.pdf

Voor meer informatie klik hier >>

Pin It on Pinterest

Share This