Doe mee aan de peiling palliatieve zorg

Peiling palliatieve zorg
Werk je in de zorg of in het sociaal domein met mensen in depalliatieve levensfase? Dan nodigen we je uit om mee te doen aan een korte tweejaarlijkse peiling om inzicht te krijgen in je ervaringen, kennis en opvattingen over twee belangrijke thema’s binnen de palliatieve zorg: markering en proactieve zorgplanning. Daarmee bedoelen we het herkennen van patiënten in de palliatieve fase en het voeren van gesprekken met patiënten en naasten over hun waarden, wensen, behoeften en behandelgrenzen.

Doel van de peiling
Het doel van de peiling is om te ontdekken wat jou kan helpen bij markering en proactieve zorgplanning en wat er beter kan rondom deze thema’s. Het invullen van de vragenlijst duurt 5 tot 10 minuten en is mogelijk tot en met 31 maart 2024. Wij danken je alvast heel hartelijk voor jouw deelname en stellen het op prijs als je wilt helpen de peiling bij jouw collega’s onder de aandacht te brengen.

Ga naar de vragenlijst
De link naar de vragenlijst is nl.surveymonkey.com/r/peilingpalliatievezorg.

Meer informatie
Meer informatie over de peilingen vind je op palliaweb.nl/peilingen. De resultaten van de peilingen in 2022 kun je daar ook vinden.