Publicatie richtlijn Zorg in de stervensfase

De richtlijn ‘Zorg in de stervensfase’ is gepubliceerd op Pallialine. Deze richtlijn is gericht op volwassenen (18 jaar en ouder) in de stervensfase, ongeacht de setting waarin zij verblijven. De stervensfase gaat in op het moment dat het overlijden zich onafwendbaar aandient en omvat de laatste dagen (tot zeven dagen) van het leven. De aanbevelingen zijn gericht op wat haalbaar is om te doen in de laatste levensdagen.

De herziene richtlijn ‘Zorg in de stervensfase’ is te vinden op Pallialine. In de app PalliArts, die gratis te downloaden is voor Android en iOS, is een samenvatting van de richtlijn te vinden, net als in de webshop van IKNL. Meer informatie over ‘Zorg in de stervensfase’ en ondersteunende middelen is te vinden op de themapagina Zorg in de stervensfase op Palliaweb. Patiëntinformatie over dit onderwerp is te vinden op de website overpalliatievezorg.nl.