Samenwerking Associatie Hospicezorg Nederland met VPTZ Nederland

[et_pb_section admin_label=”section”]
[et_pb_row admin_label=”row”]
[et_pb_column type=”4_4″]
[et_pb_text admin_label=”Text”]

De afgelopen maanden hebben er verkennende gesprekken plaatsgevonden tussen de koepelorganisaties AHzN en VPTZ. De besturen van beide organisaties onderzoeken de mogelijkheid tot samenwerking met als voornaamste doel de hospicezorg in Nederland samen verder te verbeteren. Vanuit het idee van ‘samen sterk’.

In 2017 heeft de AHzN de doelen voor de komende jaren aangescherpt en deze zijn in 2018 verder verwoord in een Position Paper AHzN. Er is nader uitgewerkt dat:

  1. de AHzN zich ontwikkelt tot een koepel met leden die zelfregulerende specialisten/experts zijn op het gebied van hospicezorg en zich daarop laten toetsen
  2. de AHzN bij draagt aan het, met diverse partners, komen tot een doelmatige en dekkende bekostiging die recht doet aan high care hospicezorg. 
  3. de AHzN de ambitie heeft om een platform te zijn dat kennis verspreidt over relevante evidence based practices. Hiertoe initieert de AHzN wetenschappelijk onderzoek, voert dit onderzoek samen met de leden uit en vertaalt de verworven resultaten als basis voor kennisontwikkeling en innovatie in het hospicedomein.

De samenwerking met VPTZ biedt kansen om de diversiteit van hospicezorg te vergroten en toch te bundelen, zodat de hospicezorg voor cliënten meer transparant wordt. Na de verkennende gesprekken is in mei een gezamenlijke Position Paper AHzN/VPTZ opgesteld, die de leden van AHzN en VPTZ in de respectievelijke Algemene Ledenvergaderingen hebben goedgekeurd. Hierin is vastgelegd dat samenwerking een logische stap is aangezien:

  • beide organisaties cliënt en naasten centraal stellen
  • zowel AHzN als VPTZ beroepsmatige zorg en zorg door vrijwilligers aanbieden
  • hospicezorg vraagt om een goed samenspel van formele en informele zorg.

Op basis van de Position Paper AHzN/VPTZ zullen de komende maanden verdergaande en inhoudelijk gesprekken plaatsvinden. Drie thema’s zijn hierbij benoemd om samen te verkennen, namelijk: kwaliteit, financiën en stakeholderbeleid. Het streven is om in december een advies aan de respectievelijke leden voor te leggen. Nadere informatie over dit verkenningstraject zullen de organisaties de komende maanden in gezamenlijkheid aanbieden. 

 

[/et_pb_text]
[/et_pb_column]
[/et_pb_row]
[/et_pb_section]