Proefschrift Hospicezorg in Nederland

Persbericht Amsterdam, 15 maart 2018

Everlien de Graaf, promovenda bij prof. dr. Saskia Teunissen en het Expertise Centrum Palliatieve Zorg Utrecht, heeft op woensdag 15 maart haar proefschrift ‘Exploring hospice care in the Netherlands. Current practices and patients’ symptom burden and well-being’ verdedigd.

Het doel van het proefschrift is tweeledig: het exploreren van hospicezorg in Nederland en inzicht krijgen in de symptomen en het welbevinden van hospice-patiënten.

In 2013 hebben het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) en de Cini de Wind stichting (CdW) een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat zij gezamenlijk een leerstoel Hospicezorg willen instellen. Door de investering in innovaties in de hospicezorg, zowel in inhoud en organisatie, en de geplande onderzoek en onderwijsactiviteiten, zal de leerstoel een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de hospicezorg in Nederland.