De AHzN volgt de ontwikkelingen rondom de corona uitbraak op de voet. Onder de leden delen we ter lering de huidige initiatieven en praktijkvoorbeelden.

Voor niet-leden delen we informatie via palliaweb.

Naast kennisdeling inventariseren we binnenkort onder de leden wat het effect is van de uitbraak op het hospice aanbod. Gelukkig hebben ons nog geen berichten bereikt over sluiting van bij de AHzN aangesloten hospices.