Op 24 augustus is de Zomerbrief van de Staatssecretaris verschenen inzake de Regeling palliatieve terminale zorg. De brief geeft antwoord op vragen en opmerkingen die de leden van de fracties van de VVD, PvdA, SP, het CDA, D66 en de SGP op 4 juli 2016 aan de Tweede Kamer commissie hebben voorgelegd. 

2016 08 24 commissiebrief-tweede-kamer-inzake-regeling-palliatieve-terminale-zorg.pdf

Pin It on Pinterest

Share This