Deze brief bevat informatie over de aanpassing van de referentieperiode in de subsidieregeling voor de hospicezorg, het kwaliteitskader palliatieve zorg (en of geestelijke verzorging daarin inbegrepen is), het meenemen van het moment van gesprek over palliatieve zorg in het programma Palliantie, mede in het licht van de grens van drie maanden die bij bekostiging van palliatieve zorg nog vaak wordt gebruikt en het opnemen van contact met zorgverzekeraars over mogelijke obstakels bij de inkoop van palliatieve zorg door de generieke discussie over de budgetplafonds.

Tevens bevat de brief uitkomsten van de NZa-inventarisatie rond knelpunten in de bekostiging van palliatieve zorg en hoe het staat met de eerder aangekondigde ‘quick wins’ bij het verbeteren van de bekostiging, zoals het afschaffen van het voormalige ZZP10 en de voortgang rond geestelijke verzorging en de eigen bijdragen.

2017 08 05 kamerbrief-over-palliatieve-zorg juli 2017.pdf

Pin It on Pinterest

Share This