Brief staatssecretaris 11 juli

Deze brief bevat informatie over de aanpassing van de referentieperiode in de subsidieregeling voor de hospicezorg, het kwaliteitskader palliatieve zorg (en of geestelijke verzorging daarin inbegrepen is), het meenemen van het moment van gesprek over palliatieve zorg...

Palliatieve zorg op maat – rapport NZa

In juli 2017 is het rapport ‘Palliatieve zorg op maat’ van de Nederlandse Zorgautoriteit verschenen. Het ministerie van VWS geeft in haar brief aan de Tweede Kamer aan dat de huidige inrichting van de bekostiging voor patiënten meer voordelige dan nadelige...

Pin It on Pinterest