Trendanalyse Palliatieve Zorg

De kwaliteit van leven in de laatste levensfase behoeft zorgvuldige aandacht. Voor zorgvrager én omgeving. Dat besef nestelt zich sinds de afgelopen maanden meer dan ooit in ons gemeenschappelijk bewustzijn. Goede beschikbaarheid en toegankelijkheid van palliatieve...

AHzN verwelkomt nieuwe bestuursleden

De Algemene Leden Vergadering van Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) heeft op 28 mei 2020 ingestemd met de benoeming van drie nieuwe bestuursleden: Angela Kallewaard, Miek van den Boogaard en Simone Koops-Ouwerkerk. Vanaf dat moment vervullen zij de functies van...

Gevolgen coronavirus op hospicezorg bij leden AHzN

Het coronavirus stelt de zorgsector voor grote uitdagingen. Het virus raakt iedereen.
De AHzN vindt het belangrijk om in kaart te brengen of en hoe high care hospicezorg op dit moment wordt uitgevoerd. Wij vragen onze leden elke 2 weken een vragenlijst in te vullen om...

Corona-nieuws

De AHzN volgt de ontwikkelingen rondom de corona uitbraak op de voet. Onder de leden delen we ter lering de huidige initiatieven en praktijkvoorbeelden. Voor niet-leden delen we informatie via palliaweb. Naast kennisdeling inventariseren we binnenkort onder de leden...

Kostprijs hospicezorg in het nieuws

Op Zorgvisie de reactie van AHzN-bestuurder Meike van der Burgh-Smit en welke stappen er worden gezet tot de invoering van dit nieuwe tarief. Ook Skipr besteedt er aandacht aan onder de kop ‘Hospicezorg eens over kostprijs: 524 euro’

Pin It on Pinterest