Trendanalyse Palliatieve Zorg

De kwaliteit van leven in de laatste levensfase behoeft zorgvuldige aandacht. Voor zorgvrager én omgeving. Dat besef nestelt zich sinds de afgelopen maanden meer dan ooit in ons gemeenschappelijk bewustzijn. Goede beschikbaarheid en toegankelijkheid van palliatieve zorg in het hele land, is een voorwaarde om kwaliteit van leven, rouwen en sterven te bevorderen. Kennis van en inzicht in ter zake doende maatschappelijke trends en ontwikkelingen, met palliatieve zorg in het middelpunt, zijn dan belangrijk. Dat is de gedachte achter de Trendanalyse Palliatieve Zorg. De inhoud van dit rapport brengen wij van harte onder de aandacht.

Deze Trendanalyse is een werkdocument dat helpt bij het verkrijgen van overzicht over relevante ontwikkelingen. Nuttig bij het verrijken van ideeën, leggen van verbanden, samenbrengen van partijen en opstellen, toetsen of aanscherpen van al dan niet gezamenlijk beleid. Het is geen wetenschappelijke studie of poging om encyclopedisch werk op te leveren; wel is het rapport gebaseerd op een rijke collectie aan veelal openbare bronnen. Beleidsverantwoordelijken kunnen er hun voordeel mee doen. Zorgverleners in de palliatieve zorg eveneens.

Het rapport verenigt en versterkt. In ieder geval de vier organisaties die samenwerkten bij de totstandkoming ervan. Het is een basis voor vervolgstappen. De Trendanalyse Palliatieve Zorg als zodanig verrast niet, hopelijk wel de beleidskeuzes die er in de komende periode als reactie op volgen. Om daarin gedragen keuzes te maken, voeren wij ook graag met u het gesprek.

Namens: de Associatie Hospicezorg Nederland, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland, de Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland en KWF Kankerbestrijding,

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/1c_vQIOdx6_YFy2adeuPMs8Y7t43CSEqQ/view?usp=drivesdk” title=”Rapport Trendanalyse Palliatieve Zorg D1.0.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” newwindow=”yes” style=”normal”]