PERSBERICHT: Samen op weg naar een toekomstbestendige hospicezorg, kostprijs gepubliceerd

De landelijke koepelorganisatie AHzN heeft vandaag in samenwerking met Berenschot de kostprijs voor één dag hoogwaardige hospicezorg gepubliceerd. Aanleiding hiertoe is de versnipperde financiering van hospicezorg in Nederland. Minister Hugo de Jonge heeft in 2018 de sector gevraagd om zelf met ideeën te komen deze versnippering tegen te gaan. Deze kostprijs is vandaag tijdens een rondetafelbijeenkomst in aanwezigheid van zorgverzekeraars en afvaardigingen van VWS en NZa gepubliceerd als een eerste stap naar robuuste en dekkende financiering van hospicezorg.

Versnippering
Hospicezorg in Nederland is een toenemend complexe, maar waardevolle vorm van zorg in de laatste fase van het leven. Mensen met uiteenlopende zorgvragen en hun naasten krijgen in deze ingrijpende fase de zorg die zij nodig hebben op de plek die zij verkiezen. Dat kan binnen de muren van een hospice, maar ook thuis. Deze vorm van zorg vraagt om een bijzondere samenwerking tussen professionele zorgverleners en vrijwilligers. Hospices worden echter geconfronteerd met meer dan drie financieringsgrondslagen, waaronder de wijkverpleging en het eerstelijnsverblijf onder de Zorgverzekeringswet, de Wet op de langdurige zorg en/ of diverse subsidieregelingen. De toekomstbestendigheid staat als gevolg van deze complexe financiering onder druk . In het kostprijsonderzoek onder leden van AHzN is deze versnipperde financiering in kaart gebracht, waarna een gemiddelde kostprijs onafhankelijk kon worden bepaald.

Kostprijs
De kostprijs voor één dag intramurale hospicezorg onder de AHzN leden bedraagt 524 euro en is opgebouwd uit 24-uurs zorg door een team van formele en informele zorgverleners.

Maatschappelijk belang
AHzN maakt zich sterk voor maatschappelijk verantwoorde hospicezorg in Nederland, die bereikbaar is voor iedereen en wordt gedreven door kwaliteit. De kostprijs is een belangrijke eerste stap in het gezamenlijk tegengaan van versnippering en het behoud van kwalitatief hoogwaardige hospicezorg. AHzN, zorgverzekeraars en NZa zijn enthousiast om het gesprek hierover te vervolgen.