Doorontwikkeling keurmerk PREZO Hospicezorg

Het keurmerk PREZO Hospicezorg is aan een doorontwikkeling toe. Hiermee is in 2020 gestart door Perspekt in samenwerking met de Associatie Hospicezorg Nederland. Deze zomer zal bij twee hospices een pilot uitgevoerd worden. Het ligt in de bedoeling om na de zomer met het nieuwe keurmerk te kunnen starten. Bij het nieuwe keurmerk wordt uitgegaan van waarden die in de terminale palliatieve zorg belangrijk gevonden worden. Deze waarden zijn opgehaald binnen de High Care hospices. Het nieuwe keurmerk zal ook voldoen aan het kwaliteitskader palliatieve zorg NL (IKNL/Palliactief, 2017). En uiteraard wordt getoetst op de vier Domeinen in de palliatieve zorg: fysiek, psychisch, sociaal en existentieel/spiritueel. In de nieuwe versie zijn de dubbelingen die in het oude keurmerk zitten verdwenen.
Voor hospices / palliatieve units die deel uitmaken van een grotere organisatie die het PREZO Care keurmerk afneemt wordt een aparte module Hospicezorg ontwikkeld. Met deze module wordt in combinatie met PREZO Care voldaan aan het keurmerk PREZO Hospicezorg. Ook dit zal in een pilot uitgevoerd en geëvalueerd worden.

In 2015 is door Perspekt in opdracht van de Associatie Hospicezorg Nederland het kwaliteitskeurmerk PREZO Hospicezorg ontwikkeld. Leden van de AHzN zijn verplicht om het keurmerk PREZO Hospicezorg in hun bezit te hebben en kunnen zich hiermee beschouwen als High Care Hospice. Aspirantleden krijgen 3 jaar de tijd om het keurmerk te behalen.
Bij een positief resultaat bij de initiële audit ontvangt de hospice het keurmerk PREZO Hospicezorg, dat 3 jaar geldig is. Na 1,5 jaar wordt opnieuw een audit gedaan, de zogenoemde eindaudit. Steeds drie jaar na de initiële audit wordt deze cyclus herhaald om het keurmerk te behouden.

Voor vragen:
Perspekt:  info@perspekt.nu
AHzN: m.vandenboogaard@ahzn.nl