Nieuws

Vacature Onderzoeker in Opleiding Hospicezorg

Met het onderzoeksproject HOPEVOL wordt onderzocht hoe de kwaliteit van de hospicezorg er volgens zorgvragers -  patiënten en hun naasten - uit zou moeten zien. De nadruk in het project ligt op het verkrijgen van optimaal inzicht in welke mensen naar een hospice gaan,...

Lees meer

Nieuwe bestuursleden AHzN

Martin den Hartog en Marion Sonneveld zijn onlangs toegetreden tot het bestuur van de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN). Martin den Hartog als voorzitter en Marion Sonneveld als bestuurslid. Zij vormen samen met Jaap Gootjes het driekoppige bestuur van de AHzN....

Lees meer

Handreiking financiering palliatieve zorg 2018

Met als doel de huidige knelpunten in de financiering van palliatieve zorg te verhelderen, heeft IKNL een werkgroep van gemandateerde (medische) professionals, zorgadministrateurs en beleidsmedewerkers gevraagd om ervaring en kennis uit te wisselen en suggesties te...

Lees meer

Brief staatssecretaris 11 juli

Deze brief bevat informatie over de aanpassing van de referentieperiode in de subsidieregeling voor de hospicezorg, het kwaliteitskader palliatieve zorg (en of geestelijke verzorging daarin inbegrepen is), het meenemen van het moment van gesprek over palliatieve zorg...

Lees meer

Palliantie. Meer dan zorg

In februari 2017 verscheen de managementrapportage 2016 van het ZonMw programma Palliantie. Deze rapportage over 2016 van het ZonMw programma Palliantie. Meer dan zorg is bestemd voor iedereen die meer wil weten over de output van dit programma. Dit verslag beschrijft...

Lees meer

Palliatieve zorg op maat – rapport NZa

In juli 2017 is het rapport 'Palliatieve zorg op maat' van de Nederlandse Zorgautoriteit verschenen. Het ministerie van VWS geeft in haar brief aan de Tweede Kamer aan dat de huidige inrichting van de bekostiging voor patiënten meer voordelige dan nadelige...

Lees meer

Bestuur

Martin den Hartog
voorzitter
m.den.hartog@ahzn.nl
076 5325256

Jaap Gootjes 
penningmeester
j.gootjes@ahzn.nl
020  679 07 97

Marion Sonneveld
bestuurslid
m.sonneveld@ahzn.nl
06 22 18 61 69

Beleidsadvies

Anneke Dekkers
senior beleidsadviseur
a.dekkers@ahzn.nl
06 30 38 78 11

Adres

Associatie Hospicezorg Nederland
Valeriusplein 6
1075 BG Amsterdam

Twitter

@hospicezorg

Associatie Hospicezorg Nederland

De Associatie Hospicezorg Nederland maakt zich sterk voor hoogwaardige hospicezorg met een nadruk op kwaliteit, kennisopbouw en kennisverspreiding. Lees meer

Definitie hospicezorg

De AHzN ziet hospicezorg als multidimensionele zorg aan mensen in de palliatief terminale fase en hun naasten door een multidisciplinair team van formele en informele zorgverleners met als doel optimale kwaliteit van leven, rouw en sterven bereikbaar te maken. Lees meer

Samenwerken

De AHzN wil daarbij aansluiten bij nationale en internationale ontwikkelingen in de palliatieve zorg. Lees meer

PREZO-keurmerk

Vanaf 2014 hebben de AHzN en Perspekt samen gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw kwaliteitskeurmerk voor de hospicezorg: PREZO Hospicezorg. Lees meer

Doe mee met de ‘Vraag van de week’

Als u meedoet ontvangt u wekelijks een e-mail met een link naar de Vraag van de week hospicezorg.

In de Vraag van de Week is ruimte voor grote en kleine vraagstukken en dilemma’s van alle dag. Met de antwoorden bouwen we aan een hospice-kennisbank.

Contact opnemen?

Wilt u meer over ons weten of wilt u reageren?

Stuur ons een bericht, dan nemen wij contact met u op.

Pin It on Pinterest

Share This