Versterken Hospicezorg

Onlangs is het rapport ‘Versterken Hospicezorg – Onderzoek naar huidige en toekomstig benodigde capaciteit’ gepubliceerd. Het rapport is de eindrapportage van de eerste fase van het NPPZ II-project Versterken Hospicezorg. Doel van het project is de hospicezorg beter toe te rusten tot zorg die voor de zorgvrager nu en straks voldoende beschikbaar en kwalitatief goed is, en bovenal aansluit op de diversiteit en omvang van zorgvragen en capaciteit.

Het rapport geeft in het eerste deel (Deel A) inzicht in de huidige landelijke capaciteit binnen de hospicezorg alsook een blik op de toekomstig benodigde capaciteit. In het tweede deel (Deel B) van het onderzoek is de informatie uitgesplitst per zorgkantoorregio. Deze twee delen kunnen niet los van elkaar worden gezien. Waarna onderzoeksbureau Berenschot aanbevelingen geeft voor het NPPZ II en alle betrokken partijen: Stichting PZNL, AHzN, VPTZ Nederland en ActiZ. De rapportages vormen de basis voor de tweede fase van het onderzoek ‘In regionale projecten een impuls geven aan het toekomstbestendig inrichten van hospicezorg in de regio’.

Het NPPZ II is eind 2023 samen met de hospicekoepels ActiZ, Associatie Hospicezorg Nederland en VPTZ Nederland gestart met het project Versterken Hospicezorg. Dat bestaat uit twee fases: Fase 1 Onderzoek huidige en toekomstige benodigde hospicezorgcapaciteit en Fase 2 In regionale projecten een impuls geven aan het toekomstbestendig inrichten van hospicezorg in de regio. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op de Palliawebpagina Versterken Hospicezorg of neem contact op met Mirjam Segers (m.segers@pznl.nl). Het rapport is te vinden via deze link: https://palliaweb.nl/beleid/nationaal-programma-palliatieve-zorg-ii/versterken-samenwerking/versterken-hospicezorg