Uitkomst onderzoek tarieven ELV PTZ: realistisch en positief resultaat

De uitkomsten van het onderzoek ELV PTZ door de NZa hebben een realistisch en positief resultaat voor onze leden opgeleverd. Door meerjarige signalen over ontoereikende tarieven met betrekking tot eerstelijns verblijf palliatief terminale zorg (elv ptz), is de NZa in gesprek geweest met de sector over de doorontwikkeling van de bekostiging van palliatieve zorg onder het eerstelijnsverblijf. Deze gesprekken zijn in een constructieve sfeer verlopen. Er ligt nu een duidelijke onderbouwing van de hospicezorg, die door de leden van de Associatie Hospicezorg Nederland geleverd wordt en die per 1 januari 2025 wordt bekostigd via het ELV PTZ. Hierdoor wordt een belangrijke stap gezet naar een onderbouwde financiering voor de hospicezorg. Voor verdere informatie en tarieven zie: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_765889_22/1/ en https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_765895_22/1/.