Kostprijs hospicezorg

De Associatie Hospicezorg Nederland streeft naar een eenduidige, passende en robuuste financiering van de hospicezorg. Het is van groot belang dat kwalitatief hoogstaande hospicezorg ook in de toekomst beschikbaar blijft voor cliënten en hun naasten, die hiervoor willen kiezen.

In de nabije toekomst zal de behoefte aan zorg op maat in de hospices alleen maar toenemen. Niet alleen worden we met zijn allen veel ouder, maar neemt met de hoge leeftijd ook de intensiteit van de zorgbehoefte toe. Ook dan moet liefdevolle zorg met aandacht voor de specifieke wensen en behoeften van de cliënten gewaarborgd zijn. Hoe de Associatie Hospicezorg Nederland deze zorg van een financieel fundament wil voorzien, leest u in de bijgevoegde factsheets kostprijs.

 Factsheet_Kostprijs_Hospicezorg_AHzN 2020.pdf

 Factsheet_Kostprijs_Hospicezorg_AHzN 2020_ toelichting.pdf