De Associatie Hospicezorg Nederland feliciteert de nieuwe minister Conny Helder met haar benoeming tot minister voor Langdurige Zorg en Sport. We zien een goede samenwerking met de minister graag tegemoet. De Associatie Hospicezorg Nederland is heel blij met de ambities op het gebied van de palliatieve zorg in het algemeen en de hospicezorg in het bijzonder, die spreken uit het coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst Coalitieakkoord 2021 – 2025”. De Associatie kan zich volledig vinden in de volgende citaten uit het Coalitieakkoord: “Rond het levenseinde, zelfgekozen of niet, verdienen mensen liefdevolle zorg, en “We versterken de palliatieve zorg inclusief hospices,”. Met alle partijen die betrokken zijn bij de hospicezorg willen we graag deze ambitie concretiseren. Onze plannen hiervoor hebben we in het begeleidend position paper verwoord.

Felicitatie Mw. Helder minister voor Langdurige Zorg en Sport_AHzN_20220110.pdf

Position paper Associatie Hospicezorg Nederland.pdf

Pin It on Pinterest

Share This