uber-login

 

Onderzoekslijnen

Hospicezorg Nederland

Hospicezorg is multidimensionele zorg aan patiënten in de palliatief terminale fase, verleend door een multidisciplinair team van formele en informele zorgverleners. Het concept hospicezorg is betrekkelijk nieuw in Nederland. Vanaf de jaren tachtig ontstonden veelal kleine initiatieven, vormgegeven naar Engels voorbeeld. Het is op dit moment niet duidelijk hoe hospices in Nederland het concept hospicezorg vormgeven. Daarnaast is onduidelijk welke competenties zorgverleners in hospices hiervoor bezitten. Inzicht in de wijze waarop hospicezorg wordt vormgegeven draagt bij aan de ontwikkeling van hospicezorg in Nederland en verbetert de kwaliteit en de inzichtelijkheid van de zorgverlening.

 

De experts

Prof. dr. Saskia Teunissen
Algemeen directeur academisch hospice Demeter / hoogleraar palliatieve zorg en hospicezorg UMC Utrecht
s.teunissen@umcutrecht.nl

Dr. Alexander de Graeff 
internist-oncoloog UMC Utrecht / universitair hoofddocent/hospice-arts academisch hospice Demeter
a.degraeff@umcutrecht.nl 

Drs. Everlien de Graaf
Promovenda / verpleegkundig onderzoeker UMC Utrecht
e.degraaf@umcutrecht.nl

Wetenschappelijke artikelen

de Graaf, E., Zweers, D., Valkenburg, A. C., Uyttewaal, A., & Teunissen, S. C. (2016). Hospice assist at home: does the integration of hospice care in primary healthcare support patients to die in their preferred location–A retrospective cross-sectional evaluation study. Palliative medicine, 30(6), 580-586.


de Graaf, E., van Klinken, M., Zweers, D., & Teunissen, S. (2017). From concept to practice, is multidimensional care the leading principle in hospice care? An exploratory mixed method study. BMJ Supportive & Palliative Care, bmjspcare-2016.

Posterpresentaties

Poster Hospicezorg Nederland.pdf

Poster Cirkelteam.pdf

Poster The hospice care landscape, a first step.pdf

Overige publicaties

Artikel KIZ20150301 Palliatieve zorg in NL uit de kinderschoenen maar nog niet volwassen (1).pdf


Hospicezorg anno 2015 Saskia Teunissen 14102015.pdf

Angst

Ongeveer de helft van de patiënten met kanker in de palliatieve fase ervaart angst als gevolg van ziekte en behandeling. Verpleegkundigen blijken niet altijd de juiste kennis en vaardigheden te bezitten om zorg en begeleiding te bieden aan patiënten met angst. Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van een trainingsprogramma voor verpleegkundigen gericht op professionele ontwikkeling, verantwoordelijkheden en het stimuleren van kennis gestuurd gedrag. Dit alles om de patiënt en naaste in staat te stellen belangrijke beslissingen te nemen en aandacht te besteden aan andere dimensies in de laatste levensfase.

De experts

Drs. Daniëlle Zweers
Promovenda en oncologie verpleegkundige, Universitair Medisch Centrum Utrecht
D.Zweers@umcutrecht.nl
06-55530365

Publicaties

Suitable support for anxious hospice patients: what do nurses ‘know, ‘do’ and ‘need’? An explanatory mixed method study.
Zweers D, de Graaf E, Teunissen S. 
BMJ Supportive & Palliative Care 2017; 0: 1-9

2017 07 04 Suitable support for anxious hospice patients_june2017_publicatieBMJ.pdf

Betekenis van het symptoom angst voor patiënten met kanker in de palliatieve fase
Zweers D., Kant R., Vrehen H., Gamel C. & Teunissen S, 2011
Nederlands Tijdschrift voor Palliatieve Zorg 2011; 11 (1): 38-51

Nederlands Tijdschrift voor Palliatieve Zorg.pdf

Non-pharmacological nurse-led interventions to manage anxiety in patients with advanced cancer: A systematic literature review.
Zweers, D., et al., 2015
International Journal of Nursing Studies

International Journal of Nursing Studies.pdf

Posters

2016 What do nurses know, do and need in caring for hospice patients with anxiety- EAPC congres.pdf

2015 Assessment of anxiety in advanced cancer patients - EAPC congres.pdf

2015 Wat Verpleegkundigen weten, doen en nodig hebben in de zorg voor patienten met angst - V&VN oncologiedagen.pdf

2016 Meten van angst- een geintegreerde praktijk benadering - NVPO congres.pdf

2014 Systematic literature review of interventions to decrease anxiety - EAPC congres.pdf

Symptomen 

In de laatste drie maanden van het leven veranderd de intensiteit symptomen die patiënten ervaren. Daarnaast verandert de prioriteit van de patiënt wanneer het levenseinde nadert, wat invloed heeft op de ervaring van symptomen. Inzicht in de symptomen van patiënten biedt zorgverleners de mogelijkheid optimale zorg en begeleiding te bieden. Hierbij staan de prioriteiten van patiënten en naasten centraal. Dit alles om de kwaliteit van leven, sterven en rouwen te verbeteren.
Om onderzoek naar symptomen in een variëteit aan zorg settings mogelijk te maken, is de Sympal database in 2009 ontwikkeld. De data, verzameld in de Sympal database, vormen de basis voor dit onderzoek.

 

De experts

Drs. Everlien de Graaf
Verpleegkundig Onderzoeker / promovenda Universitair Medisch Centrum Utrecht/ Academisch Hospice Demeter
e.degraaf@hospicedemeter.nl
06-54394889

Publicaties

Artikel Symptom intensity of hospice patients_A longitudinal analysis of concordance between patients and nurses outcomes.pdf

Does Age Influence Symptom Prevelance and Intensity in Hospice Patients, or Not? A Retrospective Cohort Study.
E. de Graaf, D. Zweers, A. de Graeff, G. Daggelders en S. Teunissen, 2014
Journal of Geriatrics and Palliative Care. Special issue

Journal of Geriatrics and Palliative Care.pdf

Ziekenhuisopnames van oncologische patiënten in de palliatieve fase. Een systematische literatuurreview.
E. de Graaf, H. Vrehen, C. Gamel en S. Teunissen, 2009
Nederlands Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg. 10 (3), 6-16.

Nederlands Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg.pdf

Klachten van ouderen in het hospice, maakt leeftijd verschil?
E. de Graaf, S. Teunissen, 2012
Websitetekst Academisch hospice Demeter in het kader van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg

Ervaren klachten in het hospice.pdf

Posters

Poster Zelfrapportage Symptomen Hospicepatienten.pdf

Poster PRC symptoms ages.pdf

Poster PRC PROMS hospice care.pdf

Poster Utrecht Symptom Diary Professional (USD-P) EAPC 2013.pdf

Stervenshouding

Sterven in een voorkeurshouding draagt bij aan de kwaliteit van sterven en rouw. Door de voorkeurshouding van slapen te bespreken, wordt de voorkeurshouding van sterven bespreekbaar. Deze twee hypotheses liggen aan de basis van dit bijzondere onderzoek.
Er wordt een interventie ontwikkeld die bestaat uit gesprekken met patiënten over de voorkeurshouding van slapen en sterven en ondersteuning door zorgverleners bij het aannemen van deze voorkeurshouding.
Het doel van dit onderzoek is toetsen of bespreken van de voorkeurshouding van slapen en sterven, en ondersteuning om te sterven in de voorkeurshouding bijdraagt aan de kwaliteit van sterven en rouw van patiënten en naasten.

De experts

Drs. Cathelijne Verboeket-Crul
Onderzoeker Academisch Hospice Demeter
c.verboeket@hospicedemeter.nl

Drs. Nynke Thien
Fotograaf en onderzoeker Academisch Hospice Demeter
Nynke_thien@hotmail.com
Tel: 06-49636069

Publicaties

Natural Body Posture of Preference in the Dying Process: An Explorative Observational Study in a Hospice Setting. 

C. Verboeket-Crul, N. Thien, and S. Teunissen (2016)

Arch Palliat Care 1(1): 1005

Arch Palliat Care 1(1): 1005.pdf

 

Pin It on Pinterest

Share This