In juli 2017 is het rapport ‘Palliatieve zorg op maat’ van de Nederlandse Zorgautoriteit verschenen.

Het ministerie van VWS geeft in haar brief aan de Tweede Kamer aan dat de huidige inrichting van de bekostiging voor patiënten meer voordelige dan nadelige consequenties heeft. Daar waar problemen ervaren worden, worden deze pragmatisch aangepakt en opgelost, onder meer door het Praktijkteam palliatieve zorg. Dit rapport beschrijft welke knelpunten partijen ervaren in de bekostiging van palliatieve zorg. De NZa brengt deze in beeld en koppelt er acties aan.

2017 08 05 rapport-palliatieve-zorg-op-maat.pdf

 

Pin It on Pinterest

Share This