In deze brief beschrijft de staatssecretaris de verbeteracties voor de palliatieve zorg die sinds het Algemeen Overleg van 28 januari 2016 in gang zijn gezet. Hij betrek daarbij de ervaringen van het praktijkteam palliatieve zorg en presenteert de eerste opbrengsten van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg.

De volledige brief vindt u hier

Pin It on Pinterest

Share This