In februari 2017 verscheen de managementrapportage 2016 van het ZonMw programma Palliantie.

Deze rapportage over 2016 van het ZonMw programma Palliantie. Meer dan zorg is bestemd voor iedereen die meer wil weten over de output van dit programma. Dit verslag beschrijft zowel het proces als wat in dit tweede subsidiejaar is gehonoreerd ten behoeve van de patiënt in de palliatieve fase en diens naasten (hoofdstuk 6). De commissie is verheugd met de goede subsidievoorstellen en de te verwachten resultaten van de gehonoreerde projecten. In 2015 is ook een managementrapportage verschenen. Waar relevant, worden in dit verslag vergelijkingen gemaakt tussen 2015 en 2016.

2017 08 05 palliantie.-meer-dan-zorg-managementrapportage-2016.pdf

Pin It on Pinterest

Share This