Onderzoekslijnen

Hospicezorg Nederland

Hospicezorg is multidimensionele zorg aan patiënten in de palliatief terminale fase, verleend door een multidisciplinair team van formele en informele zorgverleners. Het concept hospicezorg is betrekkelijk nieuw in Nederland. Vanaf de jaren tachtig ontstonden veelal kleine initiatieven, vormgegeven naar Engels voorbeeld. Het is op dit moment niet duidelijk hoe hospices in Nederland het concept hospicezorg vormgeven. Daarnaast is onduidelijk welke competenties zorgverleners in hospices hiervoor bezitten. Inzicht in de wijze waarop hospicezorg wordt vormgegeven draagt bij aan de ontwikkeling van hospicezorg in Nederland en verbetert de kwaliteit en de inzichtelijkheid van de zorgverlening.

De experts

Prof. dr. Saskia Teunissen
Algemeen directeur academisch hospice Demeter / hoogleraar palliatieve zorg en hospicezorg UMC Utrecht
s.teunissen@umcutrecht.nl

Dr. Alexander de Graeff 
internist-oncoloog UMC Utrecht / universitair hoofddocent/hospice-arts academisch hospice Demeter
a.degraeff@umcutrecht.nl

Drs. Everlien de Graaf
Promovenda / verpleegkundig onderzoeker UMC Utrecht
e.degraaf@umcutrecht.nl

Symptomen

In de laatste drie maanden van het leven veranderd de intensiteit symptomen die patiënten ervaren. Daarnaast verandert de prioriteit van de patiënt wanneer het levenseinde nadert, wat invloed heeft op de ervaring van symptomen. Inzicht in de symptomen van patiënten biedt zorgverleners de mogelijkheid optimale zorg en begeleiding te bieden. Hierbij staan de prioriteiten van patiënten en naasten centraal. Dit alles om de kwaliteit van leven, sterven en rouwen te verbeteren.
Om onderzoek naar symptomen in een variëteit aan zorg settings mogelijk te maken, is de Sympal database in 2009 ontwikkeld. De data, verzameld in de Sympal database, vormen de basis voor dit onderzoek.

De experts

Drs. Everlien de Graaf
Verpleegkundig Onderzoeker / promovenda Universitair Medisch Centrum Utrecht/ Academisch Hospice Demeter
e.degraaf@hospicedemeter.nl
06-54394889

Angst

Ongeveer de helft van de patiënten met kanker in de palliatieve fase ervaart angst als gevolg van ziekte en behandeling. Verpleegkundigen blijken niet altijd de juiste kennis en vaardigheden te bezitten om zorg en begeleiding te bieden aan patiënten met angst. Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van een trainingsprogramma voor verpleegkundigen gericht op professionele ontwikkeling, verantwoordelijkheden en het stimuleren van kennis gestuurd gedrag. Dit alles om de patiënt en naaste in staat te stellen belangrijke beslissingen te nemen en aandacht te besteden aan andere dimensies in de laatste levensfase.

De experts

Drs. Daniëlle Zweers
Promovenda en oncologie verpleegkundige, Universitair Medisch Centrum Utrecht
D.Zweers@umcutrecht.nl
06-55530365

Stervenshouding

Sterven in een voorkeurshouding draagt bij aan de kwaliteit van sterven en rouw. Door de voorkeurshouding van slapen te bespreken, wordt de voorkeurshouding van sterven bespreekbaar. Deze twee hypotheses liggen aan de basis van dit bijzondere onderzoek.
Er wordt een interventie ontwikkeld die bestaat uit gesprekken met patiënten over de voorkeurshouding van slapen en sterven en ondersteuning door zorgverleners bij het aannemen van deze voorkeurshouding.
Het doel van dit onderzoek is toetsen of bespreken van de voorkeurshouding van slapen en sterven, en ondersteuning om te sterven in de voorkeurshouding bijdraagt aan de kwaliteit van sterven en rouw van patiënten en naasten.

De experts

Drs. Cathelijne Verboeket-Crul
Onderzoeker Academisch Hospice Demeter
c.verboeket@hospicedemeter.nl

Drs. Nynke Thien
Fotograaf en onderzoeker Academisch Hospice Demeter
Nynke_thien@hotmail.com
Tel: 06-49636069