In verschillende delen van het land wordt vanuit hospices ook ondersteuning gegeven aan mensen in de laatste levensfase thuis. De specialistische functie van het hospice is daarmee ondersteunend aan de reguliere eerste lijnszorg met het doel ‘sterven op de locatie van wens’ mogelijk te maken. In het artikel wordt beschreven dat die wens voor 91% van de mensen in de onderzoeksperiode kon worden gerealiseerd. Dat is een hoopgevend resultaat dat de ontwikkeling van verder gaande samenwerking in de palliatieve zorg binnen de eerste lijn ondersteunt.

Hospice Assist at Home I Cirkelteam I jan 2016 De Graaf et al.pdf

 

Pin It on Pinterest

Share This