Afgelopen vrijdag was het 22e Nederlands Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO)-congres. Tijdens dit congres worden onder andere psychologen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, (para)medici, verpleegkundigen, onderzoekers en beleidsmakers op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van zorg, onderzoek en beleid binnen de psychosociale oncologie. Dit jaar is was het thema van het congres: ‘Richtlijnen in de Psychosociale Oncologie: van Papier naar Patiënt’

Tijdens dit congres was er veel aandacht voor de revisie en ontwikkeling van de richtlijnen herstel na kanker, detecteren psychosociale zorg, oncologische revalidatie en aanpassingsstoornis. Danielle Zweers, oncologie verpleegkundige en promovendus, gaf een posterpresentatie over onze unieke benadering omtrent het gebruik van meetinstrumenten in de praktijk. Met deze benadering verwijzen we naar de praktische volgordelijke werkwijze in het toepassen van meetinstrumenten in de zorg van alledag, zoals we die vanuit het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht hebben ontwikkeld.

De eerste publicatie daarover schreven we in 2011 (E. de Nijs et al, 2011, Oncologica). Waarna in 2014 GEPLUSD (Gezamenlijk Eerder Plannen en Leren met het USD) als Goed Voorbeeld werd opgenomen in het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg van ZonMw en in het curriculum van de post-HBO opleiding palliatieve zorg voor verpleegkundigen. De poster hieronder is de basis voor een position paper waaraan wordt gewerkt.

 

Poster NVPO congres_ 18032016

Pin It on Pinterest

Share This