Met als doel de huidige knelpunten in de financiering van palliatieve zorg te verhelderen, heeft IKNL een werkgroep van gemandateerde (medische) professionals, zorgadministrateurs en beleidsmedewerkers gevraagd om ervaring en kennis uit te wisselen en suggesties te doen voor verbetering. De rol van IKNL en Palliactief was specifiek gericht op het samenbrengen van de juiste (gemandateerde) professionals, om in samenspraak met het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de praktijk zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden van financiering palliatieve zorg volgens de geldende wet- en regelgeving. Deze handreiking is daar een weerslag van.

Deze handreiking beschrijft de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: ziekenhuis, thuis, hospice, verpleeghuis & palliatieve terminale unit. De hoofdstukvolgorde sluit aan op het ziekteproces van een patiënt, van ziektegerichte palliatie naar symptoomgerichte palliatie, en begint daarom met het ziekenhuis. Voor de beroepsgroepen waarbij de meeste knelpunten gesignaleerd worden, wordt beschreven hoe de palliatieve zorg in 2018 wordt gefinancierd, wat de knelpunten in de financiering in 2017 waren en welke oplossingen hiervoor in 2018 al of niet beschikbaar zijn gekomen. 

2017 08 23 handreiking-financiering-palliatieve-zorg-2018.pdf

Pin It on Pinterest

Share This