De AHzN is gestart met het meten van de kwaliteit van leven van mensen die hospicezorg ontvangen. Met gebruik van een ‘app’ worden mensen die in hospices door het land verblijven gevraagd de mate van hun welbevinden te benoemen.

Aan de hand van een beperkte set van vragen over zorgen en problemen in het spirituele, sociale, psychische en lichamelijke domein worden mensen uitgenodigd een ‘score’ te geven voor hun beleving. De scores gaan de communicatie tussen patiënten, naasten en zorgverleners ondersteunen bij het maken van probleemanalyses en keuzes over de inrichting van de zorg.

Naamloos_document_-_Google_Documenten

Deze bevraging maakt deel uit van een onderzoek van het samenwerkingsverband tussen de Associatie Hospicezorg Nederland en Zilveren Kruis/Achmea.

Lees meer op de site van ZonMw

Pin It on Pinterest

Share This