In de laatste ledenvergadering hebben de leden afscheid genomen van Janneke Koningswoud als voorzitter van de Associatie. Janneke is vanaf het begin van de oprichting van de Associatie voor High Care Hospices actief geweest als bestuurslid. In al die jaren heeft zij buitengewoon veel werk verzet voor de hospicezorg in Nederland. In veel gremia waaronder VWS, ZN, V&VN, kerngroep, VPTZ en Actiz vertegenwoordigde zij de Associatie. Er is sinds 2000 veel bereikt en de Associatie is in palliatieve-zorg-land een belangrijke partner geworden. Janneke heeft daarbij altijd gezocht naar het beste in de mensen en naar het beste voor de hospices, de palliatieve zorg en vooral voor de patiënt. De leden hebben als dank voor alle inspanningen gezamenlijk een bos bloemen en een fraai cadeau aangeboden.

Pin It on Pinterest

Share This