Handreiking financiering palliatieve zorg 2018

Met als doel de huidige knelpunten in de financiering van palliatieve zorg te verhelderen, heeft IKNL een werkgroep van gemandateerde (medische) professionals, zorgadministrateurs en beleidsmedewerkers gevraagd om ervaring en kennis uit te wisselen en suggesties te...

Brief staatssecretaris 11 juli

Deze brief bevat informatie over de aanpassing van de referentieperiode in de subsidieregeling voor de hospicezorg, het kwaliteitskader palliatieve zorg (en of geestelijke verzorging daarin inbegrepen is), het meenemen van het moment van gesprek over palliatieve zorg...

Palliantie. Meer dan zorg

In februari 2017 verscheen de managementrapportage 2016 van het ZonMw programma Palliantie. Deze rapportage over 2016 van het ZonMw programma Palliantie. Meer dan zorg is bestemd voor iedereen die meer wil weten over de output van dit programma. Dit verslag beschrijft...

Palliatieve zorg op maat – rapport NZa

In juli 2017 is het rapport ‘Palliatieve zorg op maat’ van de Nederlandse Zorgautoriteit verschenen. Het ministerie van VWS geeft in haar brief aan de Tweede Kamer aan dat de huidige inrichting van de bekostiging voor patiënten meer voordelige dan nadelige...

Pin It on Pinterest