Terminale zorg wordt steeds vaker in een hospice verleend. Daarom is het hoog tijd voor een congres specifiek voor hospicezorg.  Op dit 1eNationale Congres voor Hospicezorg wordt aandacht besteed aan

– de hospicezorg anno nu
– het samenspel tussen professionals en vrijwilligers
– palliatieve sedatie
– decubituspreventie
– complementaire zorg
– bewust stoppen met eten en drinken
– benauwdheid
– tiltechnieken
– hulp bieden bij afscheid nemen
– de goede dood
– gebruik van humor

Een van de bijzondere kenmerken van de zorgverlening in een hospice is de consequente inzet van en de samenwerking met vrijwilligers. Daarom is dit congres ook voor hen bestemd. Bij de sessieomschrijving staat vermeld voor wie de sessie in eerste instantie geschikt is, maar daarvan afwijken mag!

Lees meer

Pin It on Pinterest

Share This